Po-Pá od 8:00 do 18:00 hodin
+420 608 080 000

Ochrana osobních údajů

Provozovatel služeb Minidoprava.cz postupuje při zpracování vašich osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími relevantními právními předpisy.

Osobní údaje

Minidoprava.cz shromažďuje a zpracovává osobní údaje uživatelů a oprávněných zástupců uživatelů, kteří odesílají prostřednictvím webových formulářů dotazy na služby, poptávky a objednávky služeb, nebo se na webu Minidoprava.cz registrují jako registrovaní zákazníci.

Osobními údaji se rozumí zejména název firmy, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo, DIČ,  jméno a příjmení zástupce firmy, jméno a příjmení soukromé osoby, adresa bydliště, kontaktní telefonní číslo, emailová adresa a další údaje související s poskytovanými službami.

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou provozovatelem Minidoprava.cz zpracovávány dle příslušných právních předpisů za účelem zajišťování, ochrany a poskytování služeb, služeb s přidanou hodnotou a služeb s nimi souvisejících, s vyúčtováním za služby a s prováděním úkonů s účtováním služeb spojených.

Osobní údaje jsou zpracovávány provozovatelem Minidoprava.cz a jeho obchodními partnery pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nutnou pro dosažení výše uvedených účelů, do úplného vypořádání práv a povinností vyplívajících ze závazné objednávky  služeb nabízených provozovatelem, vznikne-li smluvní vztah po dobu trvání tohoto smluvního vztahu a do úplného vypořádání práv a povinností z tohoto smluvního vztahu, nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

Povinně poskytovanými údaji jsou obchodní firma nebo název, sídlo, příp. sídlo organizační složky v ČR a identifikační číslo právnické osoby, jméno, příjmení a bydliště osoby oprávněné jednat, jde li o podnikající právnickou osobu; jméno, příjmení, příp. obchodní firmu, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo, jde-li o podnikající fyzickou osobu a jméno, příjmení, bydliště a datum narození jde-li o nepodnikající osobu.

Jako uživatel dále souhlasíte s tím, ?e je provozovatel Minidoprava.cz v souladu s platnými právními předpisy oprávněn poskytnout osobní údaje osobám zajišťujícím nebo oprávněným zajišťovat služby nabízené provozovatelem Minidoprava.cz a ke vzájemnému vyúčtování služeb. Jako uživatel dále souhlasíte s tím, že společnost je je provozovatel Minidoprava.cz oprávněn poskytnout osobní údaje v rozsahu, pro účely a po dobu uvedenou výše těm osobám, které společnost zastupují nebo jinak oprávněně chrání jeho zájmy, event. se podílejí zejména na vytváření, nabízení, úpravě, poskytování a provozování služeb, služeb s přidanou hodnotou a služeb s nimi souvisejících. Jinými slovy, jde o subjekty, které nám pomáhají poskytnout vám ty nejlepší služby přesně na míru.

Minidoprava.cz nakládá s vašimi osobními údaji pouze v souladu s právními předpisy, zajišťuje jejich náležitou ochranu a kromě případů uložených nebo umožněných zákonem nebo dohodnutých s vámi je nesděluje třetím osobám. Jako zákazník dále souhlasíte s tím, že společnost je oprávněna poskytnout osobní údaje v souvislosti s porušením smluvních povinností řádně a včas platit za objednanou a v plném rozsahu poskytnutou službu a informace o následné platební morálce dalším uživatelům služeb provozovatele Minidoprava.cz.

Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Potřebuji více informací