Pro informace a objednání volejte

Autodoprava infolinka, telefon 608 080 000

ICQ:     195625122 icq

SKYPE: minidoprava.cz

Máte zájem o bližší informace ? Ozveme se Vám

 

souhlas se zasíláním novinek

Kontrolní otázka 67+1=?

(ochranný kód pro odeslání)

 

horni oblouček

Záruka ochrany osobních údajů

Poslat odkaz emailem
Poslat doporučený odkaz
zavřít okno
 

Chcete tuto stránku někomu doporučit? Pošlete na ni odkaz emailem.

Odkaz na stránku:
Záruka ochrany osobních údajů
http://www.minidoprava.cz/ochrana-osobnich-udaju.html

Vaše jméno:


Váš email:


Email příjemce:


Vaše doporučení:
Vytisknout stránku

Provozovatel služeb Minidoprava.cz postupuje při zpracování vašich osobních údajů v souladu
se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími
relevantními právními předpisy.

Osobní údaje

Minidoprava.cz shromažďuje a zpracovává osobní údaje uživatelů a oprávněných zástupců
uživatelů, kteří odesílají prostřednictvím webových formulářů dotazy na služby, poptávky
a objednávky služeb, nebo se na webu Minidoprava.cz registrují jako registrovaní zákazníci.

Osobními údaji se rozumí zejména název firmy, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo, DIČ,
jméno a příjmení zástupce firmy, jméno a příjmení soukromé osoby, adresa bydliště, kontaktní
telefonní číslo, emailová adresa a další údaje související s poskytovanými službami.

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou provozovatelem Minidoprava.cz zpracovávány dle příslušných právních
předpisů za účelem zajišťování, ochrany a poskytování služeb, služeb s přidanou hodnotou
a služeb s nimi souvisejících, s vyúčtováním za služby a s prováděním úkonů s účtováním
služeb spojených.

Osobní údaje jsou zpracovávány provozovatelem Minidoprava.cz a jeho obchodními partnery pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nutnou pro dosažení výše uvedených účelů, do úplného vypořádání práv a povinností vyplívajících ze závazné objednávky  služeb nabízených provozovatelem, vznikne-li smluvní vztah po dobu trvání tohoto smluvního vztahu a do úplného vypořádání práv a povinností z tohoto smluvního vztahu, nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

Povinně poskytovanými údaji jsou obchodní firma nebo název, sídlo, příp. sídlo organizační složky v ČR a identifikační číslo právnické osoby, jméno, příjmení a bydliště osoby oprávněné jednat, jde li o podnikající právnickou osobu; jméno, příjmení, příp. obchodní firmu, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo, jde-li o podnikající fyzickou osobu a jméno, příjmení, bydliště a datum narození jde-li o nepodnikající osobu.

Jako uživatel dále souhlasíte s tím, ?e je provozovatel Minidoprava.cz v souladu s platnými právními předpisy oprávněn poskytnout osobní údaje osobám zajišťujícím nebo oprávněným zajišťovat služby nabízené provozovatelem Minidoprava.cz a ke vzájemnému vyúčtování služeb. Jako uživatel dále souhlasíte s tím, že společnost je je provozovatel Minidoprava.cz oprávněn poskytnout osobní údaje v rozsahu, pro účely a po dobu uvedenou výše těm osobám, které společnost zastupují nebo jinak oprávněně chrání jeho zájmy, event. se podílejí zejména na vytváření, nabízení, úpravě, poskytování a provozování služeb, služeb s přidanou hodnotou a služeb s nimi souvisejících. Jinými slovy, jde o subjekty, které nám pomáhají poskytnout vám ty nejlepší služby přesně na míru.

Minidoprava.cz nakládá s vašimi osobními údaji pouze v souladu s právními předpisy, zajišťuje jejich náležitou ochranu a kromě případů uložených nebo umožněných zákonem nebo dohodnutých s vámi je nesděluje třetím osobám. Jako zákazník dále souhlasíte s tím, že společnost je oprávněna poskytnout osobní údaje v souvislosti s porušením smluvních povinností řádně a včas platit za objednanou a v plném rozsahu poskytnutou službu a informace o následné platební morálce dalším uživatelům služeb provozovatele Minidoprava.cz.

Zpět na předchozí stránku >>>

 


Copyright © 2009 - 2022
Minidoprava.cz All right reserved